Informace a poučení o zpracování Vašich osobních údajů.

Informace a poučení o zpracování Vašich osobních údajů.

Společnost Medica Healthworld a.s. je oprávněna zpracovávat osobní údaje rovněž prostřednictvím určených zpracovatelů, jejichž aktuální seznam poskytne zákazníkovi na vyžádání, a to manuálně i automatizovaně. Osobní údaje budou zpřístupněny pouze oprávněným zaměstnancům společnosti, či zaměstnancům zpracovatele, a to pouze v míře nezbytné pro účely zpracování. Zákazník může souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat a to zcela jednoduše zasláním žádosti o odstranění na emailovou adresu odhlasit.cis-intranet@mhw.cz .

Zákazník dále souhlasí se zasíláním obchodního sdělení elektronickými prostředky ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti). Odmítnutí souhlasu se zasláním obchodních sdělení elektronickými prostředky lze vyjádřit i při zaslání každé jednotlivé zprávy.

Zákazník odesláním tohoto formuláře prohlašuje, že byl společností Medica Healthworld a.s. informován o svých právech a povinnostech, zejm. o svém právu:
a) svůj souhlas kdykoliv odvolat odesláním žádosti o odstranění osobních údajů na emailovou adresu: odhlasit.cis-intranet@mhw.cz,
b) na přístup ke svým osobním údajům,
c) na opravu nepřesných osobních údajů (pokud se budete domnívat, že osobní údaje zpracovávané u správce jsou nepřesné),
d) na výmaz svých osobních údajů, popř. požadovat omezení jejich zpracování,
e) na přenositelnost osobních údajů (pouze v případě automatizovaného zpracování)
f) podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Dále zákazník prohlašuje, že byl poučen o tom, že poskytnutí osobních údajů prostřednictvím tohoto formuláře je zcela dobrovolné.

Zpět